КИЇВ. 13 березня. УНН. Конституційний суд України визнав неконституційними деякі положення судової реформи Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення УНН прокоментував колишній постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, дійсний член НАПрН України Анатолій Селіванов.

«Так, за підсумками розгляду Конституційним Судом України двох конституційних подань: Верховного Суду України та Пленуму Верховного Суду, були прийняті рішення.

Відтак, Конституційний Суд України завершив конституційний судовий контроль положень законів, які оспорювалися вказаними судами і перевірялися за сукупністю обставин та доказів у порядку строків, визначених статтею 75 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Визнані Конституційним Судом України законодавчі положення та норми законів втрачають юридичну силу і виключаються з правової регламентації в силу їх неконституційності.

Таким чином, розв’язання найскладнішої проблеми інституційного характеру при наявності конституційно формального принципу неможливості існування двох Верховних Судів завершено», — зазначив він.

За словами Селіванова, при цьому була застосована нова методологія, використання якої в більшості продиктовано практичною необхідністю застосування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КСУ визнав неконституційними низку положень закону Зеленського про судову реформу.

«Як результат – через практику Конституційного Суду досягнуто внутрішньодержавний консенсус вищих судів, а теорія суддівського конституціоналізму, підтвердила, що Конституція України відіграє вирішальну роль у визнанні принципів і організації органів судової влади, непорушності постулатів самостійності, незалежності суддів, як умови стабільної підтримки вищого статусу суддів, встановлюючи їх матеріально-фінансове забезпечення», — зауважив академік.

Він підкреслив, що прийняте Конституційним Судом України рішення відповідає судовій практиці.

«Також рекомендаціям європейських консультативних органів, що підтверджується конституційним судовим порядком, який пов’язано з розумінням не тільки принципу розподілу влади, але й виявлення поваги до єдиного органу законодавчої влади, а також органів суддівського врядування, які мають самостійний конституційний статус, без будь-яких форм участі представляють незалежні держави, які входять до комісій конкурсного формування корпусу суддів або прийняття актів відповідальності суддів у порядку дисциплінарних проваджень.

Конституційний Суд України при прийнятті своїх рішень дотримується принципу політичної нейтральності, не визнаючи порушення принципу невтручання у різних формах та «добрих побажань» суб’єктів владних повноважень.

Саме у цьому аспекті має і надалі проявлятися прихильність до верховенства права в охороні прав і свобод людини і громадянина – як політиці розуму і об’єктивного, відкритого, незалежного вирішення всіх справ у конституційному правосудді», — резюмував він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Венеціанська комісія підтримала рішення КСУ щодо судової реформи Зеленського.

Джерело: УНН