За даними, що надаються відкритими джерелами інформації відомо про те, що малий космічний апарат (далі — МКА) “Аист-2Д” є спільною розробкою АТ «РКЦ “Прогрес” та Самарського державного аерокосмічного університету імені академіка С. П. Корольова (нині Самарський національний дослідницький університет імені академіка С. П. Корольова).

Даний КА у засобах масової інформації, особливо у засобах РФ, позиціонується як дослідно-технологічний малий космічний апарат дистанційного зондування Землі, хоча, за аналізом даних, що надаються відкритими джерелами інформації та результатами спостережень даного КА можна припустити, що зазначений КА є КА подвійного призначення, та наряду з виконанням цивільних задач застосовується і інтересах ЗС РФ.

Корисне навантаження КА (спеціальна бортова апаратура) включає в себе оптико-електронну апаратуру “Аврора”, оптико-електронний комплекс ІК-діапазону і експериментальний радар (SAR) БіРЛК P-діапазону (спільна розробка РКЦ “Прогрес”, Поволзького державного університету телекомунікацій та інформатики) та наукове обладнання, розроблене фахівцями СГАУ. На малюнку 2 надаються основні тактико – технічні характеристики МКА “Аист-2Д”.

За допомогою малого космічного апарату (далі — МКА) “Аист-2Д” вирішується наступний комплекс задач:

  • відпрацювання конструкції і бортової апаратури перспективних малих космічних платформ в інтересах дистанційного зондування Землі (далі – ДЗЗ) та розвідки;
  • відпрацювання програмно-технічних засобів перспективної технології малих космічних платформ;
  • відпрацювання цільової апаратури, наземних засобів управління, приймання, обробки інформації і методів обробки інформації ДЗЗ з детальним розрізненням та підвищеною шириною сліду захоплення цільової апаратури;
  • відпрацювання методів знімання у ІЧ діапазоні з використанням мікроболометричної матриці;
  • відпрацювання методів радіолокаційного виявлення земної поверхні та підповерхневих структур у Р-діапазоні частот;
  • проведення експериментів по проходженню сигналів Р-діапазону через іоносферу Землі;
  • експериментальне визначення рівня деградації зразків конструктивних матеріалів та покриттів під впливом потоків частинок високих швидкостей, потоків фотонів, УФ та власної атмосфери МКА;
  • відпрацювання апаратури для контролю і компенсації бортових мікроприскорень в низькочастотній частині спектра;
  • вивчення власної зовнішньої атмосфери МКА;
  • комплексні випробування волоконно-оптичного перетворювача переміщень, комплексні випробування кремнієвих наноструктурованих фотопереторювачів, кваліфікація літій-іонної акамуляторної батареї з ферофосфатним та титаноксидним катодами та ін.

Унікальною особливістю дзеркально-лінзової оптичної системи оптико-електронної апаратури “Аврора”, що має компоновку за схемою Річі-Кретьєна, є велике кутове поле зору та високе значення функції передачі модуляції (далі — ФПМ) на високих просторових частотах, що дозволило мінімізувати фокусну відстань та габарити телескопу, використовувати матриці ПЗЗ з малим розміром пікселів (Мал.3.).

Таким чином, дані з оптико-електронного комплексу панхроматичного (далі – ПХ) високо детального розрізнення та мультиспектрального (далі – МС) високого розрізнення використовується МО РФ для вирішення задач картографування, ведення оптико-електронної розвідки визначених районів інтересу, ідентифікації об’єктів, моніторингу надзвичайних ситуацій, оперативної гідрології, екологічного моніторингу, виявлення теплових аномалій та пожеж.

Порівняння характеристик оптико-електронної апаратури ДЗЗ МКА “Аист-2Д” з аналогічною, іншою апаратурою космічного базування вказує на те, що за умови розрахунку параметрів знімання у надир з висоти кругової орбіти (490 км) оптико-електронна апаратура МКА “Аист-2Д” відповідає цільовій апаратурі КА “SPOT-6” та КА “SPOT-7”.

На даний час, у світі підвищується інтерес до використання радарів космічного базування з синтезуванням апертури (далі — СА) у УКХ та Р-радіолокаційному діапазоні з метою ведення розвідки підповерхневих або замаскованих рослинністю поверхневих об’єктів, геологічного картографування та інших застосувань.

Аналогічним проектом зі створення РЛС з СА Р-діапазону космічного базування є європейський проект створення КА “Біомаса” з бортовою РЛС з СА. Запуск КА “Біомаса” та його використання пралується здійснити у 2020 році. Інформацію про розподіл фази радіоголограм з зазначеного КА планується розпочати у 2020 році.

РЛС з СА КА “Аист-2Д” розроблено в Поволжскому державному університеті телекомунікацій та інформатики під керівництвом д.т.н. О.В. Горячкіна, професора, завідуючого кафедрою цього університету.

Спостереження відбувається методом активної локації Землі у Р-діапазоні частот.

Головною проблемою реалізації радарів з СА Р-діапазону полягає у необхідності використання антенних систем з великою площею розкриття.

Окрім цього важко реалізувати режим прожекторного знімання в азимутальній площині як за рахунок електронного сканування, так і за рахунок програмних обертів КА. Тому маршрутний режим знімання є основним режимом знімання бортового РЛ комплексу (далі — БРЛК) Р-діапазону.

Наступною основною вимогою Р-діапазону є забезпечення повно поляриметричного режиму для підвищення дешифрувальних властивостей радіолокаційних даних. Фактично БРЛК КА “Аист-2Д” є першим в історії бістатичним радаром Р-діапазону космічного базування.

Технічні рішення відпрацьовані на цьому КА за задумом російського керівництва мають лягти в основу створення не пізніше наступних трьох років моностатичного БРЛК Р-діапазону на МКА російського виробництва.

Особливість бістатичного (багатопозиційного) методу локації передбачає безперервну фіксацію відбитих від району інтересу та прямих сигналів з КА за допомогою наземних стаціонарних або мобільних станцій на відносно незначних відстанях порядку 20 км від зони інтересу.

Відповідно до Регламенту радіозв’язку, смуга частот що дозволена для використання в космічній радіолокації у Р-діапазоні складає 6 МГц, але по узгодженню з ГРРЧ можливе використання смуги до 30 МГц.

У зв’язку з цим ТТХ для БРЛК Р-діапазону розглядаються у двох варіантах – зі смугами у 6 та 30 МГц. При використанні смуги 6 МГц. максимальне просторове розрізнення по похилій дальності складатиме 35 м, за умови використання смуги 30 МГц.  максимальне просторове розрізнення по похилій дальності складатиме 7…8 м за умови оптимальної обробки сигналів.

Таким чином, за умови забезпечення багатопозиційного наземного прийому є всі можливості спостерігати за різними об’єктами на поверхні землі навіть за умови фактичного їх маскування листвою дерев або іншою рослинністю з просторовим розрізненням до 5 метрів.

Глибина проникнення під поверхню Землі залежить від структури та вологості ґрунтів. Вона складає від десятків см. до 1 метру у звичайному ґрунті та до десятків метрів у пустелі.

Таким чином даний БРЛК може надавати кілька разів на добу актуальні РЛ зображення місцевості у радіусі до 20 км. навколо наземного стаціонарного пункту прийому.

Висновки

З метою отримання розвідувальної інформації застосовується принцип бістатичної (багатопозиційної) радіолокаці, з борту МКА “Аист-2Д” здійснюється підсвічування району інтересу а прийом інформації відбувається за допомогою стаціонарних (вежі мобільного зв’язку, антени типу «Уда-Яги», які розташовані на дахах багато поверхових будівель) та мобільних (БПЛА, літаки, автотранспортні засоби) платформ.

Cтаціонарні та мобільні платформи, що оснащені  антенами – приймачами, у радіусі до 20 км. навколо них, мають реальні можливості отримувати дані щодо наземної інфраструктури, не дивлячись на маскування об’єктів та позицій за рахунок природньої навколишньої обстановки та підповерхневої обстановки, структур бліндажів, підземних споруд, бункерів та інш.

Інформація, що отримується за допомогою МКА “Аист-2Д”  з великою долею ймовірності, може використовуватися банд-формуваннями та частинами і підрозділами ЗС РФ для ведення бойових дій у зоні проведення ООС та для підготовки можливих диверсій на цивільних стратегічних об’єктах та об’єктах ЗСУ.

Застосування РЛС МКА “Аист-2Д” Р – діапазону для створення радіо голограм реалізовано РФ вперше, причому на світовому рівні.

Найбільшу небезпеку, з точки зору ведення цільового моніторингу (розвідки) території України та зони проведення ООС за допомогою МКА РФ “Аист-2Д”, становлять бортовий комплекс мульти спектральної оптико-електронної апаратури дистанційного зондування Землі видимого діапазону та бортова радіолокаційна станція Р — діапазону для виявлення наземних та підповерхневих структур (бліндажі, підземні споруди, бункери та ін).

Застосування МКА “Аист-2Д” над зоною проведення ООС та над областями України, в яких знаходяться цивільні та військові стратегічні об’єкти (у разі скритного встановлення ДРГ противника антен-приймачів у 20 кілометровій зоні, поблизу об’єктів інтересу), дозволить противнику володіти оперативними, цільовими даними щодо структур складів озброєнь, АЕС, ГЕС, плотин,  бліндажів, підземних споруд, бункерів та ін.

Враховуючи можливості МКА РФ “Аист-2Д”, особливо у частині ведення підповерхневої розвідки підземних структур об’єктів, пропонуємо, відповідним розвідувальним підрозділам ЗСУ і інших силових структур, організувати пошук, виявлення та, у разі виявлення, знищення спеціальних антен – приймачів (орієнтовний вигляд наданий на малюнку) вздовж лінії розмежування, на територіях, які підконтрольні Україні так і на територіях з боку противника на відстані до 20 км. від лінії розмежування.

Існує велика ймовірність, що антени передавачі могли бути встановлені на вежі мобільного оператора “МТС”, які знаходяться на підконтрольних терористам територіях по всій лінії розмежування. У такому разі, МКА “Аист-2Д”, пролітаючи над територіями Луганської та Донецької областей, має можливість постійно проводити підповерхневу розвідку об’єктів ЗСУ та спостерігати за тенденціями розвитку оборонних мереж, позицій та підземних споруд.