Суть: на виконання наказу Міненерговугілля від 19.06.2020 № 393 проводиться плановий внутрішній аудит ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.01.2018 по завершений період 2020 року.

У зв’язку із необхідністю термінового проведення позапланового внутрішнього аудиту на ПрАТ «Шахта «Надія», плановий аудит на ДП «Мирноградвугілля» призупинено, проте враховуючи, зібрані аудиторські докази, які свідчать про суттєві порушення і недоліки в роботі Підприємства, інформуємо про результати аудиторського дослідження та необхідність негайного вжиття заходів щодо усунення порушень.

В ході проведеного аналізу діяльності Підприємства, встановлено невиконання планових завдань з видобутку рядового вугілля та проведення підготовчих виробок, зменшення та невиконання планового показника обсягів товарної вугільної продукції, що має наслідки недоотримання доходів від її реалізації, невиконання зобов’язань за укладеними договорами зумовлює втрати фінансових ресурсів у виглядів штрафних санкцій, засвідчені факти недотримання законодавства при придбанні товарів, робіт, та послуг, неефективне використання державних коштів. Підприємство має критичне фінансове становище, високу залежність від залучених коштів.

До складу ДП «Мирноградвугілля» на момент проведення внутрішнього аудиту входять відокремлені підрозділи без права юридичної особи, а саме 4 шахти: «Шахта «Капітальна», «Шахта «Центральна»; «Шахта 5/6»; «Шахта «Родинська» — практично ліквідована; апарат управління та 5 допоміжних підприємств: «Вузол виробничо-технологічного зв’язку»; «Автомобіліст»; «Охорона»; «Стандарт»; «Оздоровчий центр» — на дату проведення аудиту підрозділ розформовано.

Протягом 2018-2019 років спостерігається зменшення обсягів видобутку вугілля та невиконання плану з видобутку вугілля, а саме: у 2018 році при плані 671 тис. тонн, фактично видобуто 553,9 тис. тонн, або 82,5% виконання планового завдання, у 2019 році при плані 560 тис. тонн, факт склав 419 тис. тонн, або 74,8 %, зменшення обсягів видобутку становить: планового — 111,6 тис. тонн, фактичного — 134,9 тис. тонн. За 5 місяців 2020 року при плані 210 тис. тонн, факт склав 154,6 тис. тонн, або 73,6% виконання планового показника. Загалом на 2020 рік заплановано видобуток рядового вугілля в обсязі 500 тис. тонн. Тобто, зниження річного планового показника видобутку рядового вугілля протягом 2018-2020 років склало 171 тис. тонн.

У загальному обсязі видобутку рядового вугілля питома вага: Шахта «Капітальна» — 91,9%;, «Шахта 5/6» — 3,9%; «Шахта «Центральна» — 3,0 %; «Шахта «Родинська — 1,2% наразі шахта видобуток не здійснює, триває процес ліквідації.

Не виконується планове завдання з проведення розкривних та підготовчих виробок, а саме: у 2018 році — 47,2%, у 2019 році — 20,4%, за 5 місяців 2020 року — 58,5%.

Не виконуються показники зольності видобутого вугілля: у 2018 році при плані 49,7%, факт склав 53,7%, у 2019 році при плані 46,9%, факт — 47,2%; за 5 місяців 2020 року при плані 41,7%, факт — 47,0%.

Зольність відвантаженого вугілля у 2018 році при плані 33,7%, фактично склала 35,4%, у 2019 році при плані 23,0 %, факт склав 29,2%; за 5 місяців 2020 року при плані 23,8%, факт становив 39,2%.

З причини відвантаження на збагачення рядового вугілля, зольність якого не відповідала плановим показникам та запланованому відсотку виходу концентрату, протягом 2019 року — 5 місяців 2020 року втрачено розрахунково доходи на загальну суму 20,680 млн гривень.

Фінансовий стан Підприємства критичний. За результатами фінансово-господарської діяльності отримано збитки: за 2018 рік — 348 млн грн, за 2019 рік — 454,1 млн грн, за І квартал 2020 року — 118,6 млн грн, за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 розмір непокритого збитку зріс на 575,3 млн грн, з 3 610,6 млн грн до 4 185,9 млн гривень.
Кредиторська заборгованість станом на 31.03.

2020 становить 4 054 млн грн та перевищує дебіторську заборгованість — 138,5 млн грн у 30 разів, що свідчить про незадовільний фінансовий стан Підприємства та неможливість погасити борги за рахунок власних коштів.
Темпи зростання кредиторської заборгованості свідчать про те, що існує постійний ризик нарахування та стягнення штрафів і пені, внаслідок чого Підприємство змушене використовувати інші, не грошові форми розрахунків з кредиторами, зокрема взаємозаліки зустрічних вимог.

Так, вибірково встановлено проведення взаємозаліків у 2018 році на суму 18,7 млн грн, у 2019 році — 7,6 млн грн, за 5 місяців 2020 року — 3,6 млн гривень.
Кредиторська заборгованість за авансами, отриманими за вугільну продукцію на кінець травня 2020 року склала 520,9 млн грн і утворилась внаслідок необґрунтованого авансування Підприємства споживачами вугільної продукції, а саме, за відсутності у нього можливості постачати вугільну продукцію під обсяги коштів, що надійшли як попередня оплата. Так, борг Підприємства ПАТ «Центренерго» становить 78,9 млн грн, операторам ринку вугільної продукції — 440,9 млн грн (ДП «Вугілля України» — 193,4 млн грн, ДП «Держвуглепостач» — 247,5 млн грн).

Враховуючи реальні виробничі потужності Підприємства, відсоток виходу концентрату та ціни на вугільний концентрат, ДП «Мирноградвугілля» отримано авансування за річний обсяг видобутку вугільної продукції. Крім того, у подальшому існує ризик зростання витрат та зобов’язань у випадку звернення кредиторів до суду.

На початок червня 2020 року борг Підприємства за спожиту електричну енергію становить 2 065,4 млн грн, прострочена заборгованість по заробітній платі — 1 814 тис. гривень.

Протягом досліджуваного періоду вугільна продукція реалізовувалось для потреб енергетики, а також за договорами з іншими споживачами. Реалізовано на користь комерційних структур рядового вугілля у кількості 244,7 тис. тонн на суму 256,6 млн грн та вугільного концентрату у кількості 108,1 тис. тонн на суму 282,9 млн грн, що не передбачено виробничою програмою Підприємства, та чим порушено п.2 наказу Міненерговугілля України від 11.03.2014 № 237 «Про невідкладні заходи стабілізації фінансового стану галузі та запобігання проявам корупції» в частині не забезпечення продажу збагаченого вугілля безпосередньо генеруючим компаніям теплових електростанцій та не вжиття заходів для недопущення продажу посередникам незбагаченого вугілля.

При проведенні контрольних обмірів залишків рядового вугілля на аварійних складах шахт встановлено наявність некондиційного вугілля на шахті «Центральна» у кількості 1,4 тис. тонн на суму 1,2 млн грн, що є порушенням Інструкції про облік видобутого вугілля і готової вугільної продукції на шахтах, розрізах і збагачувальних фабриках Мінвуглепрому України«, затвердженої наказом Міністра вугільної промисловості України від 17.09.1996 № 466 (далі Інструкція 466).

При проведенні замірів залишків вугільної продукції на проммайданчику шахти «Капітальна» встановлено наявність двох грохотів ГІЛ-52 — пристроїв для механічного розділення (сортування) рядового вугілля, проте, техніко-економічне обґрунтування їх застосування на підприємстві відсутнє, також відсутні затверджені документи щодо розміщення аварійного складу вугільної продукції, оскільки початково на шахті «Капітальна» технологічним паспортом передбачений ланцюг «шахта-фабрика». При, цьому, при проведенні інвентаризації було встановлено, що частина вугільної продукції шахти «Капітальна» знаходиться на земельній ділянці площею 0,954 га, яка рахується в оренді ТОВ «Вуглепромтранс».

Оскільки із збагачувальною фабрикою «Мирноградська», яка є частиною виробничого комплексу шахти «Капітальна», зупинені договірні відносини, ДП «Мирноградвугілля» укладено договір про надання послуг збагачення вугілля із ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (ЦЗФ «Селидівська»). Варто зазначити, що державне підприємство несе додаткові витрати у вигляді витрат на перевезення вугілля до ЦЗФ «Селидівська». Так, загальна вартість перевезення вугілля на переробку за 5 місяців 2020 року склала 11,1 млн гривень.

Крім того, проведений аналіз витрат на збагачення вугілля у кількості 86,6 тис. тонн, яке протягом листопада 2019 року-травня 2020 року було направлено на ЦЗФ «Селидівська». За результатами аналізу встановлено, що у разі переробки цього вугілля на ПАТ «Мирноградська» Підприємство мало зекономити фінансові ресурси у сумі 7,1 млн гривень.
Втрачено доходи у сумі 1,3 млн грн через невідшкодування ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» вартості вугільного концентрату, відвантаженого на ТЕС у березні 2020 року із показниками зольності, які не відповідають договірним умовам.

Дослідженням питання реалізації вугільної продукції встановлено факти відвантаження рядового вугілля за ціною, яка вдвічі нижча за ціну реалізації, затверджену виробничою програмою, що сталось через застосування знижок по золі. Зокрема, за 5 місяців 2020 року недоотримано доходи на суму 45,9 млн грн, у т. ч.: ТОВ «ЕК Укренерговугілля» — 29,1 млн грн, ТОВ «Кархолд» —
4,6 млн грн, ТОВ «Добвугілляпром» — 6,8 млн грн, ФОП Куценко — 5,4 млн гривень. Крім того, протягом 2018-2019 років втрачено доходи від реалізації вугільної продукції ТОВ «Шахтарськтранс» — 18,3 млн грн через встановлення заниженої договірної ціни.

Виявлено порушення чинного законодавства у сфері закупівель, а саме:
— придбано продукції по завищеним цінам, що призвело до додаткових витрат Підприємства на загальну суму 3,5 млн грн,
— придбано товари на загальну суму 123 млн грн без проведення процедури відкритих торгів, шляхом поділу предмету закупівлі,
— протягом грудня 2019 року — лютого 2020 року укладено договори на надання послуг із збагачення вугілля загальною вартістю 108 млн грн без застосування процедур закупівель, передбачених чинним законодавством.

Аналіз витрат на оплату праці засвідчив наступне:
Підприємством здійснені необґрунтовані та зайві витрати на оплату праці на суму 6 414,0 тис. грн, а саме: преміювання додаткових та незапланованих робіт (5 542,4 тис. грн), порушення комплексних норм та розцінок (320,8 тис. грн), завищення заробітної плати керівникам дільниць, з відрядною оплатою праці, за рахунок включення їх до складу комплексної бригади (57,1 тис. грн); нарахування надбавки за виконання ОВЗ із порушенням чинного законодавства на суму (92,2 тис. грн), преміювання робіт з визволення секцій (401,5 тис. грн).
Не використано наявні резерви щодо скорочення фонду оплати праці у сумі 78,0 млн грн, з них: за рахунок приведення штатних розписів апарату управління у відповідність до Типових (Примірних) структур — 53,8 млн грн, оптимізації чисельності структурних підрозділів шляхом їх об’єднання та скорочення керівного складу — 8,1 млн грн, встановлення окладів керівному складу на рівні середнього розміру окладу — 17,1 млн гривень.

Крім того, проведений розрахунок чисельності працівників основних професій, з урахуванням нормативних значень (паспорти норм та розцінок, заплановані обсяги видобутку та проведення гірничих виробок), який засвідчив утримання понаднормативної чисельності із фондом оплати праці 91,9 млн грн, що є додатковим навантаженням на фонд оплати праці.

Перевитрати запланованих фінансовим планом доплат за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні за досліджуваний період склали 11,4 млн грн, що є порушенням ст. 75 Господарського кодексу України, при цьому, всупереч статті 71 КЗпПУ завдання, що виконувались за наказами, не відповідали винятковим випадкам визначеним чинним законодавством.

Підприємством не дотримано вимоги ч. 2 ст. 75 Господарського кодексу України в частині несвоєчасного затвердження фінансових планів на 2018-2020 роки та вимоги ч.1 ст.75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, щодо обов’язкового виконання показників фінансових планів.

Організаційна структура Підприємства за період, що підлягав аудиту, не погоджена з Уповноваженим органом управління, чим не дотримано п. 7.8; 7.9 Статуту.