c18db9c-croatia-veterans-625

27 лютого 2018 року Верховна рада запропонувала Кабміну створити міністерство у справах ветеранів на базі держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Такі інституції успішно функціонують у багатьох країнах світу, в тому числі в Хорватії, де мені довелося працювати послом. І саме хорватський досвід турботи про ветеранів може виявитися найбільш прикладним для України.

Хорватські ветерани, учасники Вітчизняної війни (саме так у Хорватії називають боротьбу за незалежність у 1991-1995 роках) займають особливе і почесне місце в житті хорватського суспільства. Такі традиції були закладені першим президентом Хорватії Франьо Туджманом, який зробив все для того, щоб branitelji, тобто захисники, оборонці – були не лише оточені всенародною повагою, але й наділені справедливою та ефективною системою соціального захисту.

Назва "захисники/оборонці" – напрочуд вдала, бо об'єднує усіх, хто віддав свої життя, здоров'я і час за свободу рідної землі: добровольців, співробітників поліції, спецслужб, інвалідів війни, загиблих, поранених, зниклих безвісти.

У Хорватії через війну пройшло практично все доросле чоловіче населення.

Статусом захисника нині володіє понад 500 тисяч осіб, тобто дев'ята частина (!) населення цієї невеличкої європейської країни.

Цікаво, що у 1996 році, відразу після завершення війни, ця кількість становила 336 тисяч осіб. Та за двадцять останніх років у країні провели величезну роботу, щоби встановити всіх причетних до боротьби за незалежність і надати їм соціальний захист. Щоправда, в хорватському суспільстві і сьогодні точаться дискусії щодо реальної кількості справжніхзахисників і того, чи коректно говорити про причетність до війни понад півмільйона громадян.

А ще, хоч вже минуло понад 20 років від завершення війни, в Хорватії досі встановлюють точну кількість загиблих і зниклих безвісти. Очевидно, така ж важка праця очікує Україну та фахівців новостворюваного міністерства у справах ветеранів.

Ця стаття намагається дати відповіді на три головних запитання:

• чим займається сьогодні міністерство захисників Республіки Хорватія? 

• що входить до соціального пакету хорватського захисника?

• як Україна може скористатися досвідом Хорватії?

Реєстр всьому голова

Хорватія увійшла у Вітчизняну війну без наявності власної незалежної держави (це була частина Югославії), без міністерства оборони та власних збройних сил. В той час як на захист рідної землі стали добровольці і незначні сили республіканської поліції, головним завданням було термінове створення армії. Але практично з моменту розгортання воєнних дій почали складати Реєстр хорватських оборонців, до якого вносили загиблих, полонених, зниклих безвісти.

Після війни згаданий Реєстр став наріжним каменем реалізації політики у сфері турботи про учасників Вітчизняної війни.

Усі хорватські колеги, з якими спілкувався автор, готуючи цей матеріал, наголошували на важливості створення уже сьогодні Єдиного реєстру захисників України. 

В його основі мають бути дані Міноборони та МВС, але реєстр не має обмежуватися ними: до нього мають бути внесені усі, хто став на захист Батьківщини, включаючи добровольців та волонтерів.

У хорватському реєстрі, зокрема, вказується сукупна кількість днів участі людини у Вітчизняній війні; приналежність до бойового чи небойового сектора; приналежність до МО чи МВС; інші дані з особової справи.

Хорватське міністерство у справах ветеранів виникло на третій рік після війни. Декілька разів воно міняло назву та деякий час навіть входило до складу іншого відомства. Від 2011 і до цього часу воно має назву Міністерство хорватських захисників (МХЗ).

Першим і головним напрямом діяльності МХЗ є вирішення питань, пов'язаних з правовим статусом захисників та членів їхніх родин.

Окрім ветеранів, інвалідів Вітчизняної війни та їхніх близьких, родин загиблих, вбитих, полонених та зниклих безвісти захисників, міністерство опікується також учасниками Другої світової війни та військовими, що постраждали на службі ще за часів Югославії.

Другий напрям – вдосконалення законодавства щодо допомоги захисникам, розширення рамок цієї допомоги, підвищення рівня освіченості і конкурентоздатності захисників, популяризація цінностей Вітчизняної війни і розширення знань про неї, передусім серед молодого покоління.

Третя функція міністерства – пошук зниклих безвісти, ексгумація, ідентифікація решток та організація поховань, турбота про меморіальні місця.

Пільги та допомога

Права хорватських ветеранів Вітчизняної війни захищені окремим законом та забезпечені широким спектром соціальних пільг. Серед них слід виокремити такі:

Подвійний стаж

Для хорватських захисників час, проведений на фронті, зараховується як подвійний трудовий стаж – незалежно від того, чи мала особа постійну роботу на час Вітчизняної війни.

Пенсія

Кожен хорватський захисник або член родини загиблого захисника мають право на мінімальну пенсію та на професійну реабілітацію. Розмір реальної пенсії великим чином залежить від часу, проведеного у зоні бойових дій, а також, в разі інвалідності – від її ступеня. До уваги беруться не лише поранення, але й травми чи хвороби, спричинені перебуванням у полоні та заручництві.

Хорватський захисник має право на мінімальну пенсію ще до досягнення пенсійного віку, якщо провів на фронті щонайменше 100 днів у бойовому секторі.

За даними Хорватського центру страхування, у квітні 2016 року середня пенсія хорватських захисників складала 5085 кун (687 євро), а середня пенсія інваліда війни – 4852 куни (655 євро). Для порівняння, звичайна середня пенсія у той самий період склала 2245 кун (303 євро).

Стипендії і оплата навчання

Хорватські ветерани і певні категорії дітей хорватських захисників (інвалідів), мають право на стипендії у вузах та на оплату або часткову компенсацію вартості навчання в середній школі. Зокрема, йдеться про курси підготовки до навчання у вузах. Також вони мають право на безкоштовні підручники.

Безкоштовні акції

Хорватські воєнні інваліди, члени сімей загиблих, зниклих безвісти чи полонених захисників мають право на безкоштовні акції, тобто частки в торговельних товариствах. Таке право надається залежно від тяжкості поранень чи травм захисника, а членам родини загиблого, зниклого безвісти чи полоненого воїна – в залежності від того, чи скористалися вони правом на безкоштовні акції згідно із законом про приватизацію.

Максимальна вартість акцій, зафіксована у законі, становить 74 тис. кун (орієнтовно 10 тис. євро).

Також хорватські захисники і члени їхніх родин є акціонерами спеціально створеного фонду. Кількість акцій фонду, якими може володіти конкретна особа, регламентується тривалістю часу, проведеного на фронті, в його бойовому чи небойовому секторі.

Фінансова допомога

В окремих випадках, коли немає змоги покрити основні життєві потреби, хорватські захисники та члени їхніх родин можуть розраховувати на одноразову річну матеріальну допомогу. Така допомога може становити найбільше 3326 кун на рік (450 євро). Допомога може бути надана у випадку тяжкої хвороби або травми, стихійного лиха, смерті близької людини або з інших причин.

Just Business

Однією лише фінансової допомогою країну не підняти, тому хорватське законодавство містить цілу низку стимулів для того, щоби захисник вітчизни міг реалізувати себе у мирній Хорватії, і це не обмежується навчанням захисників та їхніх дітей, про яке згадано вище.

Забезпечення роботою

МХЗ співфінансує витрати на суму до 10 тис. кун (1351 євро) для здобуття безробітним захисником, чи дитиною загиблого, полоненого або зниклого безвісти захисника першої професії і перекваліфікації, а також для підвищення кваліфікації (вдвічі менша сума).

Крім того, хорватські ветерани володіють пріоритетним працевлаштуванням до органів держвлади та самоуправління, якщо вони відповідають умовам конкурсу і є безробітними.

А ще ветеран може одержати допомогу на суму в 40 тис. кун (5405 євро) для самостійного працевлаштування, якщо він має намір започаткувати власний бізнес. Половина допомоги виплачується відразу, а друга – після представлення рахунків або договорів купівлі устаткування чи обладнання згідно з бізнес-планом.

Професійна реабілітація

Якщо захисник втратив або частково втратив працездатність, він (або вона) має право на професійну реабілітацію, яка включає в себе оволодіння новою роботою чи фахом. Це право надається незалежно від того, чи знайде людина роботу за новим фахом, але лише за умови, що інвалідність настала до 40 років у жінок і до 45 – у чоловіків.

Переваги в оренді

Цікава пільга для хорватських захисників: вони мають перевагу при оренді робочих приміщень в органів місцевого самоврядування.

Влада законодавчо зобов'язана укладати договори найму з членами родини загиблого, полоненого чи зниклого безвісти воїна, воєнними інвалідами, добровольцями, іншими хорватськими захисниками, які провели не менше 12 місяців на фронті, виборюючи незалежність Хорватії. Орендовані приміщення можна винаймати один раз і не можна здавати в суборенду.

Підтримка для роботодавців захисників

Роботодавець, який створює нові робочі місця для безробітних хорватських захисників чи для дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти, може одержати допомогу на суму в 135000 кун (понад 18000 євро). Це – максимальна сума допомоги, яку може одержати роботодавець за умови прийому на роботу трьох осіб з цільової групи (по 45000 кун за особу).

Товариства захисників

Республіка Хорватія стимулює створення захисниками господарських товариств. Держава виділяє таким товариствам одноразову матеріальну допомогу у сумі 150000 кун (20270 євро).

Це об’єднання має налічувати не менше 12 осіб зі статусом захисника або дитини загиблого, полоненого чи зниклого безвісти. Також товариство може одержувати допомогу на суму до 100000 кун (13513 євро) для реалізації проектів в рамках програм Європейського Союзу – зокрема, для покриття витрат на виготовлення проектної документації для проектів, що фінансуються коштом ЄС.

Дах над головою

Забезпечення житлом є одним з важливих елементів політики Республіки Хорватія щодо своїх захисників. Тут – відразу кілька гарантій

Перша нерухомість

В разі купівлі чи будівництва першого об'єкту нерухомості (будинку, квартири) захисники мають право на покриття частини виплат за кредитом у комерційних банках.

Розмір фінансової допомоги вираховується за формулою, виходячи з вартості будови, її площі, а також залежно від того, чи має захисника статус інваліда. Право на дотації мають і добровольці без статусу воєнного інваліда, але які провели на фронті не менше двох років.

Право на житловий кредит

Члени родин загиблих, полонених або зниклих безвісти захисників, як і воєнні інваліди, мають право на житловий кредит для першого житла на умовах, кращих за ринкові.

Доплата за допомогу

Захисник, стан здоров'я якого потребує постійної допомоги, має право одержувати доплату за надання такої допомоги найнятими особами, якщо він провів на фронті не менше 100 днів. Розмір такої доплати – трохи більше 100 євро на місяць.

І це – далеко не всі гарантії, передбачені для тих, хто відстоював незалежність держави. Хорватське законодавство, зокрема, містить низку норм про медичні гарантії, в окремих випадках безкоштовне лікування, реабілітацію.

І, звісно ж, надання колишнім бійцям психологічної допомоги.

Що варто перейняти Україні?

Хорватія володіє унікальним і неоціненним багажем напрацювань та знань у сфері захисту власних героїв. Досвід у цій сфері є як позитивний, так і негативний.

Найважливішими для України є такі уроки:

Має бути сформований Єдиний реєстр захисників України, до якого мають увійти не лише представники ЗСУ, нацгвардії і поліції, але й добровольці і волонтери України, загиблі, полонені та зниклі безвісти.

Можна і, мабуть, треба перейняти структуру та функції Міністерства хорватських захисників. Але найголовніше – сформувати реальний і ефективний пакет соціальної допомоги конкретному ветерану та членам його родини. Пільги мають надаватися в прямій залежності від часу, проведеного на фронті, характеру та важкості поранень чи травм.

Щоб міністерство ветеранів було ефективним, воно має бути частиною ефективно діючої державної системи, поряд з Міноборони, МВС, МОЗ. Нове відомство має очолити ефективний управлінець, а кадровий склад має бути достатнім для забезпечення головних функцій. Мені назавжди запам'яталася фраза, сказана одним із сьогоднішніх високих хорватських керівників – учасником бойових дій: "Управління кадрів нашого Міністерства оборони під час війни було найчисельнішим, але ми чітко знали: коли і кого треба відправляти в ротацію, скільки задіяти резервістів, кому з воїнів надати соціальну допомогу, чию родину і як підтримати". 

Під усім цим повинно бути надійне фінансове підґрунтя. 

Ветерани, як правило, люди скромні, і переважна більшість з них ніколи ініціативно не попросить допомоги. Тому запропонувати і надати допомогу має сама держава! 

Разом з тим Реєстр не має містити не причетних до оборони України осіб.